hello@auranatura.hu | Ingyenes házhoz szállítás 15.000 Ft felett!

Blog

Nyereményjáték szabályzat

Aura Natura
Aura Natura
2022.02.01 11:25
Nyereményjáték szabályzat

A Harmadik Part Kft. Facebook és Instagram nyereményjáték szabályzata.

1. § Nyereményjáték

A nyereményjátékokat a Harmadik Part Kft. és a lehetséges együttműködő partnerei bonyolítják le.

2. § Részvétel

1. Felnőttek vehetnek részt. A kiskorúak részvételéhez törvényes gyámjuk hozzájárulása szükséges, kivéve, ha ez kifejezetten kizárt.
2. Egy személy a nyereményjátékba úgy lép be, hogy megválaszolja a nyereményjátékkal kapcsolatos összes kérdést vagy elvégzi a szükséges tevékenységeket. A kapcsolatfelvételi űrlap használatakor (amennyiben szükséges) a résztvevő felelős különösen az e-mail és/vagy postai címének helyességéért. A pályázati válaszok kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő beérkezésének és/vagy a Facebookon vagy Instagramon végrehajtandó tevékenységnek a megadott határidőn belül meg kell történnie. A határidő betartásának ellenőrzésére az üzenet a Harmadik Part Kft. elektronikusan naplózott adatrögzítése szolgál.
3. A versenyen való részvétel feltétele, hogy minden személyes adat helyes legyen. Ellenkező esetben a 3. § 4. pontja szerinti kizárásra kerülhet sor.

3. § A versenyből való kizárás

1. A részvételből kizárásra kerülnek a Harmadik Part Kft. munkatársai, az érintett együttműködő partnerei és hozzátartozóik.
2. Ezen részvételi feltételek megsértése esetén a Harmadik Part Kft. fenntartja a jogot, hogy kizárjon személyeket a versenyből.
3. Kizárásra kerülnek azok a személyek is, akik jogosulatlan segédeszközöket használnak, vagy más módon manipuláció révén előnyhöz jutnak. Szükség esetén ezekben az esetekben a nyeremények utólag is visszaigényelhetők.
4. Aki a kapcsolatfelvételi űrlap használata során valótlan személyes adatokat ad meg, az kizárható a versenyből.
5. A résztvevő a játékba történő jelentkezésével vállalja, hogy nem jár el jogellenesen. A résztvevő felelős az esetleges jogsértésekért.

4. § Végrehajtás és feldolgozás

1. A nyerteseket a Harmadik Part Kft e-mailben, Facebookon vagy Instagramon értesíti vagy hirdeti ki.
2. Ha a nyertes a megadott határidőn belül nem válaszol, a nyereményre vonatkozó igénye elvész.
3. A nyereményre való jogosultság akkor is megszűnik, ha a nyeremény a nyereményről szóló első értesítéstől számított 6 hónapon belül a nyertessel összefüggő okból nem küldhető el.
4. A pályázaton nyereményként bemutatott tárgy nem feltétlenül azonos a nyert tárggyal, de csak a burkolat, a felszerelés, a kialakítás vagy hasonlók tekintetében lehetnek eltérések. 
5. A nem készpénzes nyereményeket a Harmadik Part Kft. egy vagy több nyereménytámogató vagy az általuk megbízott harmadik személy szállítmányozó, csomagküldő vagy posta útján juttatja el a nyertes által megadott postacímre.
6. Magyarországon belül belül ingyenes a kiszállítás. Az EU-n belüli és kívüli további szállítási költségeket és vámokat a nyertesnek kell viselnie. A teljesítés helye a szállítási költség átvállalása ellenére a nyereménytámogató székhelye marad.
7. A nem készpénzes nyeremények kézbesítési ideje a nyereménytámogató rendelkezésre állásától vagy rendelkezésre bocsátásától függ. A szállítási idő akár 12 hét is lehet. Ebben az összefüggésben a Harmadik Part Kft. nem köteles feldolgozni és/vagy válaszolni a nyeremény állapotával kapcsolatos kérdésekre.
8. Abban az esetben, ha a kiszállítás futáron keresztül történik, a futár felveszi a kapcsolatot a nyertessel a szállítás időpontjának egyeztetése érdekében. A nyertesnek meg kell adnia a közvetlen közelében lévő alternatív címet is, ahová távollétében a nyeremény átvehető. Ha a futár nem talál senkit sem a nyertes címén, sem a megadott alternatív címén, üzenetet hagyunk számára. A nyertesnek magának kell állnia az ismételt, újabb szállítás költségeit.
9. A nyeremények vagy bármely nyertes készlet készpénzes kifizetése semmilyen körülmények között nem lehetséges.
10. A nyereményre vagy a pótdíjra való jogosultság nem ruházható át.
11. A verseny lebonyolításával kapcsolatos reklamációkat az ok ismertté válásától számított 14 napon belül a Harmadik Part Kft-hez kell e-mailben eljuttatni a verseny megjelölésével. A telefonon közölt vagy túl későn benyújtott panaszokat nem kezeljük.

5. § A verseny idő előtti megszüntetése

A Harmadik Part Kft fenntartja a jogot, hogy a versenyt bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül törölje vagy befejezze. A Harmadik Part Kft. különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okok miatt (pl. vírusok a számítógépes rendszerben, manipuláció vagy hardver- és/vagy szoftverhiba) vagy jogi okok miatt a játék megfelelő végrehajtása nem garantálható. Ha az ilyen felmondást egy résztvevő magatartása okozza, a Harmadik Part Kft. követelheti ettől a személytől az okozott kár megtérítését.

6. § Adatvédelem

A Harmadik Part Kft. vállalja, hogy betartja az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. További információk itt találhatók: https://auranatura.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

7. § Felelősség

1. A Harmadik Part Kft. a nyeremény átadásakor mentesül minden kötelezettsége alól, kivéve, ha a jelen szabályzatból korábbi időpont következik.
2. A Harmadik Part Kft. nem vállal felelősséget az együttműködő partnerei által adományozott nyeremények anyagi és/vagy jogi hibáiért.
3. A Harmadik Part Kft. nem vállal felelősséget az együttműködő partnerei fizetésképtelenségéért, illetve a verseny lebonyolítását és lebonyolítását érintő következményekért.
5. A felelősség fenti korlátozása különösen vonatkozik a hibákból, az adattovábbítás késedelméből vagy megszakításából vagy hasonlókból, a technikai rendszerek vagy a szolgáltatás zavaraiból, hibás tartalomból, adatvesztésből vagy -törlésből, vírusokból eredő károkra.

8. § Vegyes

1. Jogorvoslat kizárt.
2. Kizárólag Magyarország joga alkalmazandó.
3. Ha ezen rendelkezések bármelyike ​​érvénytelenné válik vagy azzá válna, azt a fennmaradó használati feltételek érvényessége nem érinti.
4. Jelen Felhasználási Feltételeket a Harmadik Part Kft. külön értesítés nélkül bármikor módosíthatja.

9. § Facebook vagy Instagram Promóció

Ez a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz vagy az Instagramhoz, és semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook vagy az Instagram. Az Ön által megadott információk címzettje nem a Facebook vagy az Instagram, hanem a Harmadik Part Kft. különböző partnerekkel (együttműködési partnerekkel) együttműködve. A megadott adatokat csak a nyertes megállapítására használjuk fel.